Výkup katalyzátorů a autokatalyzátorů- Dobříš

Naše firma vykupuje automobilové katalyzátory. Vykupujeme autokatalyzátory s keramickým nosičem, kompletní i poškozené, ale i samotný keramický monolit. Dále vykupujeme i filtry pevných částic. Ceny jednotlivých katalyzátorů jsou aktualizovány v závislosti na cenách vzácných kovů na světových burzách.

Autokatalyzátory, katalyzátory

Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Donedávna se katalyzátor používal pouze u zážehových motorů, ovšem s nástupem platnosti nových emisních norem našel uplatnění i u vznětových motorů. Autokatalyzátor obsahuje vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad.

Vykupujeme také samostatnou hmotu bez kovového obalu. Hmotu nameleme a poté určíme cenu. Celý postup (mletí, míchání, vzorkování) můžete vidět. Na konci procesu při měření vám ukážeme nastavení našeho spektrometru, které bude v základním nastavení od výrobce a ne jako u konkurence (snížené nastavení o 10-30%).

in-work